top of page
  • An

【PickMe玩樂】本地品牌Nanoer Art製作迷你Figure


相信佢嘅YES NO 手勢,大家一啲都陌生啦!

香港本地品牌 Nanoer Art 將現實中嘅情景縮細到1比64嘅比例,比大家可以將呢對Figure配合落唔同嘅情景。而佢地主要就係為一班1比64模型車嘅Fans製作,比佢地可以配合返1比64比例嘅模型。

比例係1:64,所以睇落去其實好細隻,但配合返相似比例嘅模型車就好襯啦!當然大家就咁Display又或者收藏都好適合啦!

再介紹下呢對人仔,大家見到雖然佢縮到好細,而且每個細節都做到好清楚。其實要將一個實物縮細到咁細件,製作過程其實都唔簡單。呢個模型係由JC Mart建模,並且用左工業用嘅3D打印技術製作。

所以大家見到每個細節都做得好好。例如,大家見到佢件外套,每個摺痕都可以好明顯做返岀黎,條褲嘅顏色亦好仔細咁分左唔同嘅層次同埋大家仔細咁睇,佢真係能夠做返個表情,動態岀黎!做工的確唔錯!

最後,都比大家睇下個包裝,係包裝上面亦可以睇到呢間公司嘅產品都係Made in Hong Kong. 呢間公司主打岀品各款高質的3D打印公仔,可能因為佢地質素真係幾高,而且價錢亦o合理加上產量不多,好多產品即使有限購亦好快賣哂!大家有興趣就可以去佢地Facebook page欣賞下佢地嘅作品!


其他資料

Facebook page: Nanoer Art

https://www.facebook.com/Nanoerhk/


*歡迎轉載文章

*部分圖片及資料取材自網上

115 次查看0 則留言

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page